ერთად დისპეტჩერიზაციის მე ვეთანხმები, რომ ჩემგან დროს რეგისტრაციის ან გამოყენების მომსახურების»განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების»(მაგ, სქესი), განხორციელების ხელშეკრულების იქნება დამუშავებული, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში»დასრულების აღრიცხვისა და გამოყენების -სამსახურის (ხელშეკრულება),»კონფიდენციალურობის აღწერილი ინფორმაცია დეტალურად. მე შეიძლება გაიყვანოს ამ თანხმობის ნებისმიერ დროს ეფექტი მომავალში.

დროს. მე შეიძლება გააუქმოს ამ თანხმობის ნებისმიერ დროს, მაგალითად, — გაცნობა.

დროს გააუქმოს

ერთად დისპეტჩერიზაციის მე ვეთანხმები, რომ ჩემგან დროს რეგისტრაციის ან გამოყენების მიზნით, მომსახურების გათვალისწინებული, იქნება დამუშავებული განხორციელების ხელშეკრულება, როგორც ეს აღწერილია განყოფილებაში»დასრულების აღრიცხვისა და გამოყენების -სამსახურის (ხელშეკრულების)»

About